ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ศาลจังหวัดปัตตานีนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR code มาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความ และประชาชนที่มาติดต่อศาลจังหวัดปัตตานีโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล

แบบแสดงความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่าง ๆ ผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้า ของศาลจังหวัดปัตตานี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2x5SJACDhEmIRTqX1Msmhb9sLryKXrgQR36JEpBHU0/edit?usp=sharing

ผลการใช้บริการล่วงหน้า การขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/107MDmFL0Ps8bvuG9xXgR2cKY1MgJyRqmcfpneFz-Xw0/edit?usp=sharing

ผลการใช้บริการล่วงหน้าแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลของศาลจังหวัดปัตตานี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZikBv_N2bdFLPd_nc9a5nsE5rjh_jB08kOMzi-7Zyak/edit?usp=sharing

ผลการใช้บริการล่วงหน้า การขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HlR1e0AcjZT9KGCJeCzOfAhFI6l8AuSrngGY15_ZnU/edit?usp=sharing

 

 


image เอกสารแนบ