ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย

ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย นายประกันจะต้องนำหลักฐานของผู้ขอประกัน และเขียนคำร้องลงในแบบฟอร์มของศาล เพื่อใช้ประกอบกันในการยื่นเอกสารต่อศาล


image เอกสารแนบ