ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ศาลจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 และคณะ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

image เอกสารแนบ