ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลในการจัดจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

image เอกสารแนบ