ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

image เอกสารแนบ