ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

image เอกสารแนบ