ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ฯ

image เอกสารแนบ