ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา

         ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.  ๒๕๔๗