ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

image เอกสารแนบ