ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ