ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ