ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินศาลจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกน์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ