ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ศาลจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา


image เอกสารแนบ