ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดปัตตานี

ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการ ฯ  

  เอกสารประกวดราคา เลขที่ ๕/๒๕๖๒  


image เอกสารแนบ