ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

กลุ่มงานคลัง