ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์