ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2562 ศาลจังหวัดปัตตานี ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารราชการคดี แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ของศาลจังหวัดปัตตานี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image