ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดปัตตานีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) เรื่องการบริหารจัดการคดีภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คำแนะนำ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมวิธีพิจารณาคดีหรือไต่สวนคำร้องขอตั้งต้นคดี หรือพยานบุคคลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดปัตตานี ประกาศศาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๔)
เรื่องที่น่าสนใจ

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image