ศาลจังหวัดปัตตานี
Pattani Provincial Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี